Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

Екобул метал ЕООД

коректният партньор с грижа към природата

Желязо

  • ЖЕЛЯЗО ДЕБЕЛО - Отпадъчно желязо с максимални размери 1500/500/500 мм. и дебелина - над 6 мм.;
  • ЖЕЛЯЗО ТЪНКО - Отпадъчно желязо с максимални размери 2000/1000/1000 мм. и дебелина - под 6 мм. Тръби с отвор над 15 мм. трябва да бъдат нарязани по дължина;
  • ЖЕЛЯЗО ЕДРОГАБАРИТНО /НЕСОРТИРАНО/ - Отпадъци от желязо извън горните размери и подлежащи на рязане;
  • ЖЕЛЕЗНИ СТРУЖКИ.

       Всички отпадъци от черни метали не трябва да бъдат омаслени, пожароопасни и взривоопасни.