Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

Екобул метал ЕООД

коректният партньор с грижа към природата

Алуминий

  • АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК - Алуминиеви проводници с механично и термично отстранена изолация. Окислени кабели от високоволтовата енергетика. Не се допуска наличието на кабелни обувки и муфи. Неомаслени;
  • АЛУМИНИЙ МЕК - Алуминиева ламарина, изрезки от ламарина, домакински съдове, с чиста повърхност. Не се допуска наличие на свободно желязо и механично присъединени алуминиеви сплави. Съдържание на алуминий над 99,00 %. Неметални замърсявания - до 0,2%;
  • АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ - Алуминиеви лайсни и профили, с чиста повърхност. Не се допуска наличие на свободно желязо и механично присъединени алуминиеви сплави. Съдържание на алуминий над 98 %. Неметални замърсявания - до 0,2%;
  • АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА - Алуминиева дограма от прозорци и врати, с чиста повърхност. Не се допуска наличие на свободно желязо и механично присъединени алуминиеви сплави. Съдържание на алуминий над 98 %. Неметални замърсявания - до 0,2%. Наличието на пластмаса (термомост) подлежи на допълнително договаряне;
  • АЛУМИНИЙ СБОРЕН (ТВЪРД) - Картери, скоростни кутии, блокове от двигатели, машинни части. Парчета със слабо замърсена повърхност. Свободно желязо и замърсяване - до 3%;
  • АЛУМИНИЕВА ПЛАКА - Алуминиева плака от офсетов печат. Замърсявания - до 0,2%;
  • АЛУМИНИЕВИ СТРУЖКИ - Едри, навити на спирали стружки, незамърсени с железни и неметални примеси. Не се допуска наличие на свободно желязо или стружки от други метали. Допуска се влага и омасляване до 5%;
  • АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ - Алуминиеви радиатори от машини и моторни превозни средства. Не се допуска наличие на желязо и неметали. Замърсявания - до 0,2%;
  • АЛУМИНИЕВИ КУТИЙКИ /UBC/ - Алуминиеви кутийки от безалкохолни и слабоалкохолни напитки. Не се изкупуват тези с желязно дъно. Допускат се неметални замърсявания до 5%;
  • АЛУМИНИЕВИ КАПАЧКИ- Алуминиеви капачки от буркани. Допускат се неметални замърсявания до 5%.