Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

Екобул метал ЕООД

коректният партньор с грижа към природата

Калай

  • КАЛАЙ ПРЪЧКИ - Оловно-калаена сплав излята на пръчки, които могат да се огъват. Съдържание на калай - над 60 %;
  • КАЛАЙ АНОДИ - Калаени аноди цели или употребявани;
  • КАЛАЕНА КОМПОЗИЦИЯ - Композиция /бабит/ на блок. Марки: К-80; К-83; К-86.