Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

Екобул метал ЕООД

коректният партньор с грижа към природата

Олово

  • ОЛОВО НА ЛИСТОВЕ - Олово от облицовъчни или други листове и ламарина. Не се допуска никакво покритие;
  • ОЛОВО КАБЕЛНО /чисто/ - Олово от кабелни обвивки, оловни тръби. Не се допуска асфалтово покритие;
  • ОЛОВО КАБЕЛНО /с асфалт/ - Олово от кабелни обвивки с асфалтово покритие. Отбив в размер на 20 %;
  • ОЛОВО С АНТИМОН - Отпадъчно олово със съдържание на антимон.