Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

Екобул метал ЕООД

коректният партньор с грижа към природата

Акумулаторни батерии

  • ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ - Оловни акумулаторни батерии без всякакви метални и неметални примеси и замърсявания. Без добавена вода, други течности и твърди частици;
  • НИКЕЛ - КАДМИЕВИ АКУМУЛАТОРИ – Никел - кадмиеви акумулаторни батерии без всякакви метални и неметални примеси и замърсявания. Без добавена вода, други течности и твърди частици.

 

 

 

 

 

Отпадъчни оловни акумулаторни батерии