Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

Екобул метал ЕООД

коректният партньор с грижа към природата

Чугун

  • ЧУГУН - Отпадъчен чугун във вид на отливки и други детайли с максимални размери 300/300/500 мм. Парчета с по - големи размери се окачествяват като едрогабаритен чугун;
  • ЧУГУНЕНИ СТРУЖКИ.

       Всички отпадъци от черни метали не трябва да бъдат омаслени, пожароопасни и взривоопасни.