Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

Екобул метал ЕООД

коректният партньор с грижа към природата

Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

  • ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ - Електронно и електрическо оборудване от всякакъв вид, което е напълно окомплектовано. Със съдържание на всички компоненти и кабели.

          Като видове категории електрическото и електронно оборудване, представлява:

          - Големи домакински уреди;

          - Малки домакински уреди;

          - Информационно и телекомуникационно оборудване;

          - Потребителски уреди;

          - Осветителни тела;

          - Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване);

          - Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт;

          - Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи);

          - Уреди за мониторинг и контрол;

          - Автомати.