Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

Екобул метал ЕООД

коректният партньор с грижа към природата

Хартия

  • ВЕЛПАПЕ - Кашони с чиста повърхност. Не се допуска наличие на влага или омасляване. Неметални замърсявания /кламери, тел-боди и други/ - до 0,2%. Наличието на влага, омасляване и други замърсявания подлежи на допълнително договаряне;
  • СМЕСЕНА - Книги, вестници, тетрадки, листове, архиви и други с чиста повърхност. Не се допуска наличие на влага или омасляване. Неметални замърсявания /кламери, тел-боди и други/ - до 0,2%. Наличието на влага, омасляване и други замърсявания подлежи на допълнително договаряне.

Отпадъчна смесена хартия