Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

Екобул метал ЕООД

коректният партньор с грижа към природата

Бронз

  • БРОНЗ - Лагерни черупки, зъбни колела, парчета и други. С отстранени железни части;
  • БРОНЗОВИ СТРУЖКИ - Незамърсени със стоманени, алуминиеви и друг вид метални и неметални примеси. Съдържанието на влага и омасляване е въпрос на допълнително договаряне.