Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

Екобул метал ЕООД

коректният партньор с грижа към природата

Мед

  • ЛЪСКАВ КАБЕЛ - Кабели и жици с дебелина над 1,5 мм. с бляскава повърхност. Не се допускат калайдисани краища, кабелни обувки и трансформаторни шини. Неомаслени. С механично премахната изолация;
  • ДЕБЕЛ ГОРЕН КАБЕЛ - Проводници с дебелина над 1,5 мм., неизолирани. Термично обработени. Не се допускат остатъци от изолация. С премахнати кабелни обувки;
  • ДРУГИ МЕДНИ ОТПАДЪЦИ - Проводници с дебелина от 0,3 мм. до 1,5 мм. С отстранено лаково покритие. Обрезки от листа и ленти, профили, тоководящи шини, пръти, тръби, ламарина, нитове, болтове и други. Не се допуска покритие с кадмий и калай. Домакински съдове с отстранени месингови дръжки и железни обръчи;
  • ЛАКИРАНА И КАДМИРАНА МЕД - Кабели, проводници и парчета с покритие. Дебелина над 0,3 мм.;
  • МЕДНИ СТРУЖКИ - Незамърсени със стоманени, алуминиеви и друг вид метални и неметални примеси. Съдържанието на влага и омасляване е въпрос на допълнително договаряне.

 Отпадъчна мед